Bestyrelsen

Bestyrelsen i DAREMUS

Formand
Helle Hvilsted Nielsen, Overlæge
Scleroseklinikken, Neurologisk afdeling.
Odense Universitetshospital
Mail: Helle.Hvilsted.Nielsen@rsyd.dk
helle-hvilsted-nielsen

Sekretær
Henrik Boye Jensen, Ledende overlæge, PhD
Hjerne- og Nervesygdomme
Kolding Sygehus
Mail: henrik.boye.jensen@rsyd.dk
Version 3

Kasserer
Jeppe Romme Christensen
Afdelingslæge, PhD
Danish Multiple Sclerosis Center
Neurologisk afdeling
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Mail: jeppe.romme.christensen@regionh.dk
JRC

Medlemsansvarlig
Melinda Magyari
Overlæge, PhD, Klinisk lektor
Leder af Det Danske Scleroseregister
Dansk Multipel Sclerose Center
Rigshospitalet
Mail: melinda.magyari.01@regionh.dk

MMklinik


Claudia C. Hilt
Ledende overlæge ph.d.
Neurologisk afdeling
Aalborg Universitetshospital Nord
Mail: ccp@rn.dk
CP 2018