Formularer (indmeldelse, transportafregning og indsendelse af abstracts)

INDMELDELSE I DAREMUS
Såfremt du ønsker at blive medlem af DAREMUS kan du læse om hvordan ved at trykke på følgende link: Vejledning Sådan bliver du medlem i DAREMUS

DAREMUS medlemsskab (DK)
DAREMUS membership (UK) 


Hvis du IKKE er læge, kan du melde dig ind ved at trykke her Tryk her for at blive medlem, hvis du ikke er læge

INDSENDELSE AF ABSTRACTS
Skal du indsende abstract til et møde, benyt da nedenstående mailadresse:
skleroseforskning@gmail.com
Alle abstracts bedes udarbejdet efter følgende retningslinjer:
In Danish DAREMUS abstract form_feb 2021
In English Abstract form 2021 (UK)

Abstracts og præsentationer bedømmes efter følgende kriterier, der vægtes ligeligt: Originalitet, forskningsmæssig relevans, metode, resultater, læsbarhed/præsentation.

REJSEOMKOSTNINGER
Har du som medlem haft udlæg i forbindelse med et videnskabeligt møde, har du mulighed for at udfylde denne rejseomkostningsformular mhp. refusion af en del af transportudgiften.
Formularen bedes sendt til den tilmeldingsansvarlige sekretær Pia Maria.